Strona jest własnością Urzędu Gminy Białaczów.

Treści zawarte na stronie są zgodne z ustawą z dnia 4 marca 2010 roku o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489).

Prezentowana mapa ma charakter poglądowy i nie może stanowić formalnej podstawy dla czynności administracyjnych czy urzędowych. Dotyczy to szczególnie pomiarów wykonywanych na mapie (są to pomiary przybliżone) oraz wydruków.

INFORMACJA

Rada Gminy Białaczów podjęła uchwałę Nr XXXVI/191/17 z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Karola Świerczewskiego w Białaczowie, która obecnie otrzymała nazwę: Spokojna

Ponadto informujemy, że droga powiatowa na odcinku Białaczów – Zakrzów stanowi nową ulicę o nazwie: Konecka, która została nadana uchwałą Nr XXXVI/192/2017 Rady Gminy Białaczów z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie nadania nazwy dla nowej ulicy w miejscowości Białaczów. Nazwa dla nowej ulicy nadana została w związku z rozpoczętym procesem inwestycyjnym na terenach przyległych do tej drogi.

Więcej informacji

W związku z powyższym wyszukując w Systemie Informacji Przestrzennej adres znajdujący się przy ulicy Świerczewskiego należy wybrać ulicę Spokojną, a następnie numer adresowy

SIP Gminy Białaczów - wrzesień 2017