System Informacji Przestrzennej Gminy Białaczów

Strona jest własnością Urzędu Gminy Białaczów.

Treści zawarte na stronie są zgodne z ustawą z dnia 4 marca 2010 roku o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489).

Dane geodezyjne są udostepnione przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opocznie.

Prezentowana mapa ma charakter poglądowy i nie może stanowić formalnej podstawy dla czynności administracyjnych czy urzędowych. Dotyczy to szczególnie pomiarów wykonywanych na mapie (są to pomiary przybliżone) oraz wydruków.

ładowanie...

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
(Oś priorytetowa IV Społeczeństwo Informacyjne - Działanie IV.2 E - usługi publiczne)

odwiedzin: 15925